ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 110 ง 4595718 งวดที่ 112 น 0918985 งวดที่ 115 ท 6990500

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,624 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0918985 4595718 6990500

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 108 ช 7213534 งวดที่ 121 ฬ 3824112

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,418 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

0720120 8597274

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง งวดที่ 86, 100 - 134 10,275 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท

6073562 6770385 7503570 7794089 9518696

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง งวดที่ 86, 100 - 134 20,550 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0665985 3367526 5074257 7410032 7960774
8236477 8374352 9036249 9342899 9543557

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 100 - 134 41,044 อันดับ อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท

681571 984938

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 100 - 134 409,126 อันดับ อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท

35547 39130

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 100 - 134 4,089,930 อันดับ อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท

4074 8423