เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบสิทธิ์โอนเงิน 5,000 บาท สำเร็จมั้ย คลังเพิ่มปุ่มให้เช็กได้พรุ่งนี้!

เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบสิทธิ์โอนเงิน 5,000 บาท สำเร็จมั้ย คลังเพิ่มปุ่มให้เช็กได้พรุ่งนี้!

เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบสิทธิ์โอนเงิน 5,000 บาท สำเร็จมั้ย คลังเพิ่มปุ่มให้เช็กได้พรุ่งนี้!

เราไม่ทิ้งกัน กระทรวงการคลังเพิ่มปุ่มพิเศษ ช่วยคนมีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท แต่ยังรับโอนเงินไม่สำเร็จได้เช็กในวันพรุ่งนี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันด้วยกันจ่ายเงิน 5,000 บาท ว่าได้เสร็จสิ้นแล้วและมีผู้มีสิทธิ์รับเงินทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่ยังเหลือผู้มีสิทิ์รับเงินเยียวยากว่า 70,000 คน ที่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินไม่สำเร็จ ส่วนใหญ่ปัญหามาจากบัญชีรับเงิน เช่น ยังไม่มีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือ บัญชีปิด เป็นต้น โดยกระทรวงการคลังได้พยายามโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งส่งข้อความ SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน แต่ก็ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ส่วนหนึ่งคาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเพิ่มช่องทางตรวจสอบให่กลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินสำเร็จหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นปุ่มสีเขียวเข้ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ” ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. นี้เป็นต้นไป โดยสามารถกรอกเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบว่ามีชื่ออยู่ในกลุ่มที่โอนเงินสำเร็จ ขอให้รีบติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชีอยู่ และผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน 13 หลักโดยเร็ว ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณายุติโครงการ และการโอนเงินในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่ได้แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่