คค.คำนวณงบโครงสร้างพื้นฐานไว้ที่4.2ลล.

คค.คำนวณงบโครงสร้างพื้นฐานไว้ที่4.2ลล.
นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้วยเงินลงทุน 2 ล้านล้านบาท ถือเป็นการปรับหมวดการขนส่งทางถนนมาเป็นระบบราง แต่ทางถนนยังถือว่ามีความจำเป็นในการขนส่ง เพื่อการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงคมนาคม เคยคำนวณงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ว่า อาจจะใช้งบประมาณถึง 4.2 ล้านล้านบาท แต่ทางกระทรวงการคลัง เห็นว่า งบประมาณ 2 ล้านล้านบาท น่าจะเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ โครงการที่อยู่ในร่าง พ.ร.บ. จะเน้นที่ระบบราง และการเชื่อต่อกับอาเซียน โดยพิจารณาในพื้นที่ ที่มีความสำคัญมากที่สุด รวมทั้งจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!