ค่าแรง 300 บาทพ่นพิษ! ลูกจ้างตกงานแล้ว 30% ส่อปิดกิจการอีก 10%

ค่าแรง 300 บาทพ่นพิษ! ลูกจ้างตกงานแล้ว 30% ส่อปิดกิจการอีก 10%
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ตามนโยบายของรัฐบาล

สถานประกอบการในจังหวัดลำปางได้มีการปรับตัว โดยลดการจ้างแรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ประมาณ 10-30 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มีแรงงานในการผลิตลดลง ผลิตภัณฑ์ลดน้อยลงตามไปด้วย ก่อนจะส่งกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ยังปรับการจ้างงานแบบรายวันเป็นการจ้างแบบรายชิ้นแทนด้วย

ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้น ในความเป็นจริงสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้บางมาตรการเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการมากที่สุดคือ การตั้งกองทุนชดเชยส่วนต่างค่าจ้าง

ซึ่งรัฐบาลไม่รับข้อเสนอนี้ ขระเดียวกัน อยากให้รัฐบาลออกนโยบายผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกู้สินเชื่อให้ภาคธุรกิจ เพื่อให้สามารถกู้เงินได้สะดวกขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับขึ้นค่าจ้างมาแล้ว 2 ครั้ง ขณะนี้ผู้ประกอบการประสบปัญหาหนักมาก และในเดือนเมษายน นี้ จะเกิดวิกฤต เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

และหลังจากนี้คาดว่า สถานประกอบการในจังหวัดลำปางจะปิดกิจการลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวน 1,200 แห่ง ซึ่งการปิดกิจการหรือการเลิกจ้างในปัจจุบันอยู่ในกลุ่มธุรกิจรายเล็ก ทำให้รัฐบาลไม่ทราบข้อมูลผลกระทบอย่างแท้จริง