รวมผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มธนาคารหดตัวหลายแห่งจากพิษโควิด-19

รวมผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มธนาคารหดตัวหลายแห่งจากพิษโควิด-19

รวมผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มธนาคารหดตัวหลายแห่งจากพิษโควิด-19
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563 (ก่อนตรวจสอบ) ในกลุ่มธนาคาร โดยพบว่าธนาคารเพียง 2 แห่งเท่านั้นมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • บมจ. ไทยพาณิชย์ ลดลง 23.8%
  • บมจ. กสิกรไทย ลดลง 78.1%
  • บมจ. กรุงเทพ ลดลง 66.9%
  • บมจ. กรุงศรีอยุธยา ลดลง 7.2%
  • บมจ. กรุงไทย ลดลง 53.1%
  • บมจ. ทหารไทย เพิ่มขึ้น 61.4%
  • บมจ. เกียรตินาคิน ลดลง 19.5%
  • บมจ. ทิสโก้ ลดลง 25.8%
  • บมจ. ซีไอเอ็มบีไทย เพิ่มขึ้น 52.4%

profit