ผลตรวจรางวัลสลาก ธ.ก.ส. ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ผลตรวจรางวัลสลาก ธ.ก.ส. ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง ครั้งที่ 35 ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 23 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 5 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ครั้งที่ 34 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ครั้งที่ 29 ชุดเกษตรมั่งคั้ง 3 ครั้งที่ 21 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 14 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง PF 9 1 8 2 3 6 8

ชุดเกษตรมั่นคง 2 PO 9 1 8 2 3 6 8

ชุดเกษตรมั่นคง 3 RP 9 1 8 2 3 6 8

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง จ5 9 1 8 2 3 6 8

สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ฒ0 9 1 8 2 3 6 8

สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ธ5 9 1 8 2 3 6 8

สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ผ5 9 1 8 2 3 6 8

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 20,000 บาท

9 1 8 2 3 6 8

รางวัลที่2 ชุดเกษตรมั่นคง และชุดเกษตรมั่นคง2 รางวัลละ100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท

4948894 5040803 6358780

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวลัละ200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท

400 885

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ90 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

0 5 5 0

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง และชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท

0072809 3159724 3721866 6865071 8534715

0466749 3588174 4235750 8193387 9146125

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง และชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท

0256371 0744431 1006652 1253966
1434930 2608734 3724782 8053252
1505435 2919054 4204969 9259741
1925171 3264401 5312831 9429316
2431670 3508593 6252588 9717594

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท

0057056 1311701 2282046 3372276
0122965 1416914 2383449 3380298
0226381 1496283 2395526 3648425
0229683 1567859 2492716 3838841
0471305 1934863 2804297 3874729
0590682 1943158 2809160 3981048
0700648 1984216 2899617 4041117
0891444 2032661 2970903 4131871
1111930 2090807 3253370 4158495
1180422 2100788 3299374 4208447
1277996 2118611 3326456 4269089
4298392 6211383 7711991 8909215
4553919 6259907 7742595 9033264
4649117 6273225 7754380 9133392
4652735 6390291 7881166 9329200
4681634 6396096 7890717 9438689
4962596 6403016 7956522 9526018
5041162 6561545 8258390 9554064
5212301 6660607 8319216 9571686
5249069 6681959 8399998 9753890
5274548 6785866 8469281 9789541
5353720 7248854 8475707 9823568
5680650 7299581 8476346 9847904
5971770 7512558 8498707 9869485
6012151 7611648 8835111 9949669

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวดมูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1 ซกฅภ 2368