ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี - พิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี - พิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจผลสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

อันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 109 X 7787866 งวดที่ 119 บ 5878100 งวดที่ 130 ว 6114827

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง 6,813 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

5878100 6114827 7787866

อันดับที่ 2

ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 111 ฒ 8177590 งวดที่ 121 Y 7727334

อันดับที่ 3

ออก 2 ครั้ง 4,544 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

5825061 8196689

อันดับที่ 4

ออก 5 ครั้ง งวดที่ 86, 99-134 10,590 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

งวดที่ 135-138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท

0800699 1008648 1231696 1407814 3064553

อันดับที่ 5

ออก 10 ครั้ง งวดที่ 86, 99-134 21,180 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

งวดที่ 135-138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0946735 1477449 2134663 2188679 3599967

5810312 6998653 8591108 8620655 9717081

เลขท้าย 6 ตัว

ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 99-134 42,290 อันดับ อันดับละ 400 บาท

งวดที่ 135-138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท

009785 747210

เลขท้าย 5 ตัว

ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 99-134 421,588 อันดับ อันดับละ 300 บาท

งวดที่ 135-138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท

73472 90785

เลขท้าย 4 ตัว

ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 99-134 4,214,532 อันดับ อันดับละ 150 บาท

งวดที่ 135-136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท

งวดที่ 137-138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท

4900 8791