ตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

อันดับที่ 1

ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 2 จ 2369642

อันดับที่ 2

ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 1 G 2965454

อันดับที่ 3

ออก 5 ครั้ง 525 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

4862941 6537884 6567039 7841021 8585922

อันดับที่ 4

ออก 10 ครั้ง 1,050 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

1945172 2989239 3162704 4591801 4718070

5177956 5263585 5560567 6463024 8636995

อันดับที่ 5

ออก 15 ครั้ง 1,575 อันดับ อันดับละ 500 บาท

0767250 0865245 1738948 1995799 4110261

4115392 4719867 5468435 5754950 6723987

7807199 7840443 7899252 9856824 9924213

เลขท้าย 4 ตัว

ออก 2 ครั้ง 203,660 อันดับ อันดับละ 50 บาท

0647 8001