เจาะตลาด 4.0 หนุนสหกรณ์ไทยปรับตัวรับมือโควิด-19

เจาะตลาด 4.0 หนุนสหกรณ์ไทยปรับตัวรับมือโควิด-19
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการช้อปปิ้งออนไลน์แทบจะกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับผู้บริโภคไปเสียแล้ว เพราะนอกจากจะสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังได้รับแรงส่งเพิ่มจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ที่รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคเอกชน และประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดความโอกาสการติดเชื้อและแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ แน่นอนว่าอานิสงค์จากไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เม็ดเงินสะพัดในตลาดอีคอมเมิร์ซก้าวกระโดดอย่างไม่ต้องสงสัย 

istock-1214526440

บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด ผู้ให้บริการเปรียบเทียบราคาและค้นหาสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เผยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไทย ผลักดันให้มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซอาจพุ่งสูงถึง 220,000 ล้านบาท โดยปีนี้มีการเติบโตสูงถึง 35% จากปีก่อน (2562) ที่มีมูลค่า 163,300 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ค้า และผู้ผลิตที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 ด้วยเช่นกัน

istock-1064984708

istock-856517644

ซึ่งผู้ผลิตถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์สินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกร หรือเกษตรกรที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อดำเนินธุรกิจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยฝึกอบรม ให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยล่าสุด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ 4 พันธมิตร ผลักดันสหกรณ์ไทยปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก ด้วยการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมโครงการพลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ ทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการผลิตสินค้า การพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนส่งออกจำหน่าย การเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ การเจาะตลาดใหม่ๆ ขยายสู่การค้าออนไลน์เพื่อส่งออกขายตลาดโลก เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย

993261

โดยนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการรับมือกับวิกฤตกันมากขึ้น สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะต้องนำมาใช้ต่อยอดธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่จะเผยแพร่ความรู้ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ต่อไปในอนาคต

ด้านนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากโครงการดังกล่าวมาแล้วจะสามารถนำไปดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้อย่างเต็มรูปแบบ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสหรือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งตามเป้าหมายที่ไว้ว่าสหกรณ์เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานราก