เราเที่ยวด้วยกัน เจ้าของร้านอาหาร-ที่เที่ยว ใช้แอปฯ ถุงเงิน ถ้าเจอปัญหาทำไง?

เราเที่ยวด้วยกัน เจ้าของร้านอาหาร-ที่เที่ยว ใช้แอปฯ ถุงเงิน ถ้าเจอปัญหาทำไง?

หากผู้ประกอบการร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงินแล้วพบปัญหาขณะรับ-จ่ายเงินกับนักท่องเที่ยวก็สามารถแก้ไขได้

หลังจากรัฐบาลเปิดเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรม, ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการฯ ไปนั้น โดยผู้ให้บริการเหล่านี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ซึ่งหลังจากที่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปแล้วนั้น จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นถุงเงินไว้คอยรับชำระค่าบริการและค่าอาหารจากนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วย โดยการใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงินนั้นก็มียุ่งยาก Sanook Money ได้รบรวมข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้แอปฯ ถุงเงิน มาฝากกันด้วย

คำถาม: แอปพลิเคชั่นถุงเงินมีระบบปฏิบัติการของมือถือแบบใดบ้าง?

 • คำตอบ: ระบบปฏิบัติการที่รองรับคือ IOS และ Android เท่านั้น

คำถาม: ผู้ประกอบการร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว ที่ลงทะเบียนหมายเลข TAX ID จำนวน 1 หมายเลข ที่ผูกกับ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถใช้แอปพลิเคชั่นได้สูงสุดกี่เครื่อง

 • คำตอบ: ปัจจุบันระบบแอปพลิเคชั่นถุงเงินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถรองรับการดาวน์โหลดใช้งาน 5 เครื่อง ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

คำถาม: ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว จะมีวิธีรับบัตรกำนัล ส่วนลดค่าอาหาร 40% ของโครงการฯ จากลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างไร?

 • คำตอบ:
  • เปิดแอปฯ ถุงเงินเลือกเมนูเราเที่ยวด้วยกัน
  • เลือกเมนู อาหาร/ท่องเที่ยว
  • ระบุจำนวนเงินค่าอาหารหรือบริการ ที่แอปฯ ถุงเงิน
  • ระบบจะแสดง QR Code บนแอปฯ ถุงเงิน
  • ลูกค้าจะกดสแกนใช้สิทธิ์ส่วนลดอาหารที่ QR Code บนแอปฯ ถุงเงิน
  • กดเสร็จสิ้น

คำถาม: ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยวจะได้รับเงินส่วน 40% ของโครงการฯ เมื่อใด?

 • คำตอบ: ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว จะได้รับเงินส่วนลดจากโครงการฯ ส่วน 40% เข้าบัญชีในวันทำการ (T+2)

คำถาม: ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว จะทราบได้อย่างไรว่ามีการโอนเงินส่วน 40% ของโครงการเข้าบัญชีกิจการ

 • คำตอบ: เจ้ากิจการสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี
  • รายงานบนแอปฯ ถุงเงิน
  • Statement บัญชีรับเงินที่ผูกกับแอปฯ ถุงเงิน

คำถาม: กรณีรายการ Settlement รายการเงินเข้าไม่ตรงจะต้องติดต่อหน่วยงานใด?

คำถาม: ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว สามารถตรวจสอบรายการบนแอปฯ ถุงเงิน ได้ย้อนหลังหรือไม่?

 • คำตอบ: สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ 3 เดือน รวมกับเดือนปัจจุบันที่ทำรายการ

คำถาม: กรณีลูกค้าที่มาชำระเงินค่าอาหารหรือค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยว มีเงินในแอปฯ เป๋าตังไม่พอ ควรแนะนำลูกค้าอย่างไร?

 • คำตอบ:
  • แนะนำให้ลูกค้าเติมเงินเข้าบัญชี G-wallet
  • แนะนำให้ชำระส่วนต่างด้วยบัตรเครดิต (กรณีที่กิจการสมัครรับบัตรเครดิต บนแอปฯ ถุงเงิน)

คำถาม: กรณีที่ลูกค้ามีเงินในแอปฯ เป๋าตังของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ไม่พอค่าอาหารหรือบริการ สามารถชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้หรือไม่?

 • คำตอบ: ไม่สามารถชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้