เราไม่ทิ้งกัน คลังวอนคนสละสิทธิ์ที่ยังไม่คืนเงินเยียวยากว่า 7,000 คน ช่วยคืนเงินด้วย

เราไม่ทิ้งกัน คลังวอนคนสละสิทธิ์ที่ยังไม่คืนเงินเยียวยากว่า 7,000 คน ช่วยคืนเงินด้วย

เราไม่ทิ้งกัน คลังวอนคนสละสิทธิ์ที่ยังไม่คืนเงินเยียวยากว่า 7,000 คน ช่วยคืนเงินด้วย

เราไม่ทิ้งกัน คลังขอเงินเยียวยาเต็มจำนวนคืนจากคนที่ขอสละสิทธิ์ไว้ พร้อมเผยช่องทางคืนเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือทาง Mobile Banking และ ATM ธนาคารไหนก็ได้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์แชร์เรื่องการเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้สละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท โดยข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 63 มีจำนวนผู้สละสิทธิ์ 10,121 คน มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบแล้ว 2,455 คน คงเหลืออีก 7,666 คน ที่ยังไม่คืนเงิน

กระทรวงการคลังจึงมีหนังสือแจ้งกลุ่มผู้สละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ให้คืนเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด โดยหลังจากที่ออกหนังสือไปแล้ว ณ วันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา มีผู้คืนเงินเพิ่มเติม 84 คน ดังนั้น เพื่อให้การสละสิทธิ์สมบูรณ์ขอให้ผู้ที่สละสิทธิ์คืนเงินเต็มจำนวนให้กระทรวงการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่าน Mobile Banking Internet Banking หรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้ หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่