เราไม่ทิ้งกัน คลังแจงเรียกเงินคืน 5,000 บาท เฉพาะกลุ่มที่ขอสละสิทธิ์เท่านั้นหรือเปล่า

เราไม่ทิ้งกัน คลังแจงเรียกเงินคืน 5,000 บาท เฉพาะกลุ่มที่ขอสละสิทธิ์เท่านั้นหรือเปล่า
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เราไม่ทิ้งกัน คลังแจงหนังสือเรียกเงินคืน 5,000 บาท เฉพาะคนสละสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้น ส่วนใครที่ได้รับเงิน 15,000 บาทไปแล้วไม่ต้องคืน

จากกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยในหนังสือระบุว่าตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยผู้ที่ลงทะเบียนได้แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยนั้น เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับเงินแล้วทั้งหมดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้ชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking และ ATM ของธนาคารใดก็ได้นั้น

ล่าสุดเว็บไซต์ Thebangkokinsight รายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า สศค. ได้ส่งหนังสือดังกล่าวไปให้ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ที่กดปุ่มขอสละสิทธิ์ (ปุ่มสีชมพู) ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. เป็นต้นไป จำนวนหลายพันคนจริง ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของการสละสิทธิ์เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเรียกเงินคืนให้ครบถ้วน

ส่วนคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ถึง 3 เดือนแล้วไม่ต้องคืนเงินเพราะจะไม่ได้รับหนังสือในส่วนนี้ เพราะหลังจากที่ขอสละสิทธิ์แล้วระบบจะมีรหัส OTP เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตนว่าขอสละสิทธิ์จริงอีกครั้ง ดังนั้น ข้อมูลในระบบที่ได้รับไม่น่าจะคลาดเคลื่อน เนื่องจากหนังสือนี้ถูกส่งให้ผู้ที่สละสิทธิ์เงินเยียวยาไว้เท่านั้น

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่