มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แต่ไม่ได้ 3,000 บาท ใครเข้าข่ายเช็กเลย!

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แต่ไม่ได้ 3,000 บาท ใครเข้าข่ายเช็กเลย!

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แต่ไม่ได้ 3,000 บาท ใครเข้าข่ายเช็กเลย!

เช็กผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้รับเงินโอน 3,000 บาท เพียง 1.14 ล้านคน เนื่องจากยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ ของรัฐ

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีจำนวน 1.14 ล้านคน โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยา 3,000 บาท เข้าบัตรคนจนในวันที่ 4-9 ก.ค. นี้

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท นั้น ได้แก่กลุ่มดังต่อไปนี้

  1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม
  2. มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน
  3. มาตรการเยียวยาเกษตรกร
  4. มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง