มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แต่ไม่ได้ 3,000 บาท ใครเข้าข่ายเช็กเลย!

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แต่ไม่ได้ 3,000 บาท ใครเข้าข่ายเช็กเลย!

เช็กผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้รับเงินโอน 3,000 บาท เพียง 1.14 ล้านคน เนื่องจากยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ ของรัฐ

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีจำนวน 1.14 ล้านคน โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยา 3,000 บาท เข้าบัตรคนจนในวันที่ 4-9 ก.ค. นี้

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท นั้น ได้แก่กลุ่มดังต่อไปนี้

  1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม
  2. มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน
  3. มาตรการเยียวยาเกษตรกร
  4. มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563