เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 บาท วันสุดท้ายแล้วเช็กบัญชีด้วย

เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 บาท วันสุดท้ายแล้วเช็กบัญชีด้วย

เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 บาท วันสุดท้ายแล้วเช็กบัญชีด้วย

เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 5,000 บาท คลังโอนให้วันนี้ (30 มิ.ย. นี้) เป็นวันสุดท้ายแล้ว อย่าลืมเช็กบัญชี

มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ด้วยการจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63) รวมเป็นเงิน 15,000 บาทนั้น

โดยวันที่ 30 มิ.ย. นี้ จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการเป็นงวดสุดท้ายแล้ว โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 15 ล้านคนนั้น จะได้รับเงินเยียวยาในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่