รมว.พลังงานยันไม่ขึ้นราคาดีเซลอีก 3-4 เดือน

รมว.พลังงานยันไม่ขึ้นราคาดีเซลอีก 3-4 เดือน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลในช่วง 3-4 เดือนจากนี้

เนื่องจากยังมีเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลได้ แม้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกจะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กองทุนน้ำมันฯจะติดลบประมาณ 11,000 ล้านบาท

เพราะนโยบายรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนไม่ให้แบกภาระค่าครองชีพสูงเกินไป ทั้งนี้ กระทรวงจะปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ปลายปี 2558

เพื่อป้องกันต่างชาติมาใช้น้ำมันราคาถูกในประเทศไทย เวลานั้นเชื่อว่าราคาดีเซลจะเกิน 30 บาทต่อลิตร

นายพงษ์ศักดิ์ ระบุว่า รัฐบาลจะสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพอัด หรือ ซีบีจี เพราะเป็นพลังงานต้นแบบสามารถนำมาใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ เอ็นจีวี เพื่อการคมนาคมได้ โดยนำวัตถุดิบที่ได้จากภาคเกษตรกรในประเทศ

โดยเฉพาะในกลุ่มหญ้าเลี้ยงช้างและน้ำเสียจากมูลสุกรมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ และนำมาปรับสภาพเป็นก๊าซซีบีจี ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับก๊าซเอ็นจีวี ใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับภาคขนส่งในอนาคตได้