ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ผ่านกว่า 1.7 ล้านคน จ่อเยียวยากลุ่มตกหล่น

ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ผ่านกว่า 1.7 ล้านคน จ่อเยียวยากลุ่มตกหล่น

ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ผ่านกว่า 1.7 ล้านคน จ่อเยียวยากลุ่มตกหล่น

www.เราไม่ทิ้งกัน.com คลังเตรียมเสนอคณะกรรมการเยียวยาดูแลกลุ่มลงทะเบียนไม่ผ่านที่ตกหล่นมากถึง 1.7 ล้านคน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันที่ 4 มิ.ย. นี้ จะเตรียมเสนอคณะกรรมการเยียวยา ประกอบการด้วยปลัดหลายกระทรวงเป็นกรรมการ เพื่อพิจาการเยียวยาหลายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระ กลุ่มแรก สำหรับผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 1.7 ล้านคน รายชื่อตกตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรก หากนำมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหลายด้าน และหากผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบ จะได้รับการเยียวยาหรือไม่จากการเสนอคณะกรรมการเยียวยา

พร้อมยอมรับการเยียวยาผลกระทบจากโควิด มีหลายกลุ่ม ขอย้ำว่า ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพ รายเดือน 600-1,000 บาทต่อเดือนตามอายุ หากทำอาชีพอิสระมาขับแท็กซี่ ค้าขาย ได้ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาท แต่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคม เตรียมจ่ายเงินในขณะนี้ เพราะจะซ้ำซ้อนกัน ในส่วนของกลุ่มเปราะบาง งวดแรกจะรวบยอดจ่ายครั้งเดียว ทั้งเดือน พ.ค.และ มิ.ย. รวม 2,000 บาท จากนั้นกรมบัญชีกลางจ่ายเพิ่มเติมอีกในเดือน กรกฎาคม รวมเป็น 3 เดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ แม่เด็กแรกเกิดได้รับการดูแล

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่