ตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 ได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน

ตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 ได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน

ตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 ได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ระบบอัปเดตแล้วเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 เช็กเลยแค่คลิก 4 ขั้นตอน

เพจเฟซบุ๊กโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสต์ข้อความระบุถึงการตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของปีล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่แล้ว โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

มีการแจ้งสถานะต่างๆ และแนวทางปฏิบัติไว้ด้วย

หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • กรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

(ข้อมูลที่ใช้อัพเดท : ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
**กรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไป

child

สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีดังนี้

เข้าระบบเพื่อตรวจสอบ

  • สแกน QR Code
  • หรือตามลิงก์นี้ csgcheck.dcy.go.th

ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์นั้น มีดังนี้

  • ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
  • ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
  • กดค้นหาข้อมูล