ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี - พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี - พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี - พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 201 ข 7143241

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 201 ฎ 4438683

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 150 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

4931854 6007971 7166128 7909118 8811731

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

0398006 2728621 3543094 4265944 4519073

5734424 6392017 7860397 8767369 8994000

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 450 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0211261 0534945 0681204 1037980 2414137

3709763 4910673 6363930 7381178 7475689

7599126 7712571 8514582 8611933 9712820

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง 29,318 อันดับ อันดับละ 100 บาท

8534

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง 293,169 อันดับ อันดับละ 50 บาท

913