ปิดช่องทางร้องทุกข์ เราไม่ทิ้งกัน รับ 5,000 บาท ผ่าน 3 แบงก์รัฐวันนี้ ช้าอดหมดสิทธิ์

ปิดช่องทางร้องทุกข์ เราไม่ทิ้งกัน รับ 5,000 บาท ผ่าน 3 แบงก์รัฐวันนี้ ช้าอดหมดสิทธิ์

กระทรวงการคลัง ปิดช่องทางร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกัน รับ 5,000 บาท ผ่าน 3 แบงก์ของรัฐวันนี้ (29 พ.ค. 63) รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด-ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด้วย

วันนี้ (29 พ.ค. 63) เป็นวันสุดท้ายที่กระทรวงการคลังเปิดช่องทางร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกันผ่านสาขาธนาคารของรัฐ เช่น สาขาธนาคารกรุงไทย, ธ.ก.ส. และออมสินทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมให้ข้อมูล คำปรึกษาประเด็นต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำส่งให้กระทรวงการคลังและรัฐบาลต่อไป

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่