ครม.อนุมัติคำนวณเงินนำส่งรายได้ออมสิน

ครม.อนุมัติคำนวณเงินนำส่งรายได้ออมสิน
น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบกับกระทรวงการคลัง เสนอให้ ธนาคารออมสิน นำค่าใช้จ่ายในอดีต ที่ต้องทยอยรับรู้ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานธนาคารออมสิน มาบอกกับในกำไรสุทธิ เพื่อคำนวณโบนัสสำหรับใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน และการจัดโบนัสพนักงานและคณะกรรมการธนาคารออมสิน ทั้งนี้ธนาคารออมสินจะต้องมีกำไรสุทธิหน้างบการเงิน ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ และรองรับเพียงพอ ในการจ่ายเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน โบนัสพนักงาน และโบนัสคณะกรรมการ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!