กฟผ.คาดคนใช้ไฟหน้าร้อนพุ่ง27,000เมกะวัตต์

กฟผ.คาดคนใช้ไฟหน้าร้อนพุ่ง27,000เมกะวัตต์
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คาดว่าปีนี้ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน จะมีสถิติอยู่ที่ 27,000 เมกะวัตต์ หรือสูงขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2555 อยู่ที่ประมาณ 26,000 เมกะวัตต์ ส่วนจะเป็นในช่วงวันใดนั้นขึ้น อยู่กับสภาพอากาศ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชน นอกจากนี้ จากกรณีที่ประเทศพม่า จะหยุดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศไทย เนื่องจากต้องปิดซ่อมแท่นส่งก๊าซ ซึ่งเป็นการเลื่อนมาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2556 แล้วนั้น ถ้าประเทศไทยสามารถเจรจาต่อรองกับประเทศพม่าได้ โดยเลื่อนออกไปอีก จากเดิม คือ วันที่ 4-12 เม.ย. 2556 ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย และโรงงานต่างๆ จะเริ่มหยุดทำการในช่วงวันหยุดยาว หรือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ อีกทั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากด้วย นอกจากนี้ ส่วนตัวมองว่า ปริมาณความต้องการของการใช้ไฟฟ้าในปีนี้ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 5%