www.เราไม่ทิ้งกัน.com วันนี้ 22 พฤษภา คลังโอนเงิน 5,000 บาท ให้อีก 4.4 แสนคน รีบตรวจสอบสถานะ

มาแล้ว! ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังโอนเงิน 5,000 บาท ให้อีก 4.4 แสนคน

มาแล้ว! ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังโอนเงิน 5,000 บาท ให้อีก 4.4 แสนคน

เราไม่ทิ้งกันวันนี้ กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้คนผ่านเกณฑ์อีก 4.4 แสนคน แนะตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันด้วย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันว่า กระทรวงการคลังทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ วันนี้ 22 พ.ค. 63 จำนวน 4.4 แสนคน

ทั้งนี้ บัญชีของผู้รับจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน บัญชีถูกปิด หรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งจะเป็นเหตุให้การโอนเงินไม่สำเร็จ

ดังนั้น สำหรับกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับรับโอนเงินเยียวยา ให้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่