เราไม่ทิ้งกัน เพิ่มช่องทางร้องทุกข์ ไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท

เราไม่ทิ้งกัน เพิ่มช่องทางร้องทุกข์ ไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท

เราไม่ทิ้งกัน เพิ่มช่องทางร้องทุกข์ ไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท

เพิ่มช่องทางร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกัน เยียวยา 5,000 บาท ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดถึงวันที่ 29 พ.ค. นี้

จากกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่สาขาธนาคารของรัฐเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุถึงช่องทางการร้องทุกข์มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง ภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ ณ สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 29 พ.ค. 63

สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังสาขาของธนาคาร สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พ.ค. 63 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมให้ข้อมูล คำปรึกษา จำแนกประเด็นปัญหาต่าง ๆ แล้วรวบรวมนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่