ประกันสังคม เปิดศูนย์ร้องทุกข์ว่างงานเซ่นพิษโควิด-19 แนะเช็กเอกสารให้พร้อม!

ประกันสังคม เปิดศูนย์ร้องทุกข์ว่างงานเซ่นพิษโควิด-19 แนะเช็กเอกสารให้พร้อม!

ประกันสังคม เปิดศูนย์ร้องทุกข์ว่างงานเซ่นพิษโควิด-19 แนะเช็กเอกสารให้พร้อม!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนว่างงานโควิด-19 เช็กเอกสาร 4 อย่างให้พร้อมก่อนเข้ายื่นสิทธิ์

จากกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ชดเชยการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว แต่ก็ยังมีบางคนยังไม่ได้รับเงินอีกเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จึงเปิดศูนย์อุทธรณ์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาดังกล่าว

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ต้องการจะไปร้องเรียนกับสำนักงานประกันสังคม ขอให้เตรียมเอกสารไปให้พร้อม โดยเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุรายละเอียดว่า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดให้เปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี

การติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประกันสังคมขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง, หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  4. ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง