ถูกลอตเตอรี่แวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสินได้แล้วทุกสาขา

ถูกลอตเตอรี่แวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสินได้แล้วทุกสาขา

ธนาคารออมสินประกาศคนที่ถูกลอตเตอรี่สามารถแวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสินได้แล้วทุกสาขา โดยจะเป็นการให้บริการที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gsb.or.th/news-events/press-releases/2563/May/GSBPRGovSalak.aspx

(Advertorial)