พม. จ่ายเงินเยียวยารอบ2 ให้ผู้พิการ 1,000 บาท ดีเดย์ 29 พ.ค. นี้

ดีเดย์ 29 พ.ค. นี้! พม. จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท ให้คนมีบัตรฯ ราว 2.03 ล้านคน

ดีเดย์ 29 พ.ค. นี้! พม. จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท ให้คนมีบัตรฯ ราว 2.03 ล้านคน

เงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท วันที่ 29 พ.ค. นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผย จะจ่ายให้กับคนมีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 2.03 ล้านคน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงหนังสือ ด่วนที่สุด จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่งมายังอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)อธิบายถึงขั้นตอนการโอนเงินเยียวยาคนพิการ ที่มีบัตรคนพิการทั่วประเทศ 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท

โดยหน่วยงานท้องถิ่นและ พก. ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรง ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดยคนพิการทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 1,000 บาท

สำหรับเงินเยียวยาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนหน้านี้ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2.03 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ) ภายในกรอบวงเงินจำนวน 2,027.46 ล้านบาท