พณ.ปัดฝุ่นโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญา

พณ.ปัดฝุ่นโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญา
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ กำลังเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ SME ให้มีทุนในการประกอบธุรกิจ จึงได้มอบหมายให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธรุกิจการค้า ร่วมกันศึกษาและนำรูปแบบของโครงการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีสิทธิบัตรเป็นของตนเอง แต่ยังขาดเงินทุน ให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะไปตรวจสอบสิทธิบัตรทั้งระบบ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขาดอายุการคุ้มครอง และไม่มีความผูกพันทางกฎหมายแล้ว เพื่อนำมาให้ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้ต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป    

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!