พาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์

พาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

พาที สารสิน เป็นบุตรชายคนเดียวของอาสา สารสิน ราชเลขาธิการ และท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน (สกุลเดิม กิติยากร)

เริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อเป็นแบบในภาพยนตร์โฆษณาบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์