ม็อบชาวนาบี้ธอส.โอนNPAเข้ากองทุนฟื้นฟู

ม็อบชาวนาบี้ธอส.โอนNPAเข้ากองทุนฟื้นฟู
นายชรินทร์ ดวงดารา ที่ปรึกษาเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีชาวนาประมาณกว่าพันคน ได้เดินทางมารวมตัวกันหน้าสำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พระราม 9 เพื่อเรียกร้องให้ทาง ธอส. เร่งโอนทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของชาวนากว่า 3,000 ราย ที่ติดอยู่กับธนาคาร เข้าไปยังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มูลค่า 600 กว่าล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อเกษตรกรเจ้าของเดิมที่เป็นสมาชิกกองทุน สามารถไถ่ถอนที่ดินใช้ทำกินต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้ ธอส.และเกษตรกร ได้มีการเจรจาหาข้อสรุปหลายครั้ง และแต่ละครั้งที่ได้ข้อสรุป ทาง ธอส. ก็ยังไม่สามารถโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ได้ รวมเวลารอคอยมานานกว่า 9 ปีแล้ว โดยข้อตกลงครั้งล่าสุดนี้ ทางกองทุนฟื้นฟูพร้อมจ่ายเงินต้นเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยต่ำที่ค้างอยู่เดิม บวกกับดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบันให้กับ ธอส. ฉะนั้น ภายในวันนี้หากไม่ได้ข้อยุติจะขอปักหลักชุมนุมยืดเยื้อต่อไปนายชรินทร์ กล่าวด้วยว่า ทางกองทุนฟื้นฟูเอง มีความกังวลสินทรัพย์ของชาวนาที่ ธอส. รอขาย เพราะหากไปตกอยู่ในมือของบุคคลที่ 3 จะทำให้ขั้นตอนการไถ่ถอนกลับคืนล่าช้าออกไป แทนที่เกษตรกร จะได้ไถ่ถอนที่ดินออกมาไว้ทำมาหากินต่อไป ซึ่งล่าสุด เกษตรกร ได้ถูก ธอส. ฟ้องล้มละลายไปแล้วกว่า 100 คดี คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท