www.เราไม่ทิ้งกัน.com วันนี้อย่าลืมตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังโอนเงินแล้ว

อย่าลืม! ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท วันนี้ให้คนผ่านเกณฑ์

อย่าลืม! ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท วันนี้ให้คนผ่านเกณฑ์

เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังทยอยโอนเงินวันที่ 7-8 พ.ค. 63 อีกวันละ 1 ล้านคน

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดวันนี้ กระทรวงการคลัง ทยอยโอนเงินให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 7-8 พ.ค. 63 อีกวันละ 1 ล้านคน ที่สำคัญผู้ที่เพิ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนพ.ค.เป็นเดือนแรก จะได้รับเงินเบิ้ล 2 เดือน รวมยอดเดือนเม.ย.และเดือนพ.ค.เป็น 10,000 บาท

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่