ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 ได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างในช่วงโควิด-19

ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 ได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างในช่วงโควิด-19

ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 ได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างในช่วงโควิด-19
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สรุปสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 จะได้รับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรบ้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ห้างร้าน รวมถึงสถานประกอบกิจการต้องปิดชั่วคราวส่งผลกระทบต่อรายได้ และการว่างงานในกลุ่มแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 แต่ในแต่ละกลุ่มก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเลย!

  ผู้ประกันตนมาตรา 33

 • ปรับลดอัตราส่งเงินสมทบ
  • จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน
 • ตรวจหาโควิด
  • ฟรี หากเข้าเกณฑ์
 • รักษาพยาบาล
  • รักษาฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
 • เงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเจ็บป่วยต้องหยุดงาน
  • สิทธิ์ลาป่วย 30 วัน/ปี โดยได้รับค่าจ้าง
  • กรณีลาป่วยเกิน 30 วัน/ปีแล้ว ยื่นรับเงินชดเชยประกันสังคมได้ 50% ของค่าจ้าง
 • ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
  • รับเงินชดเชย 62% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน
 • ลาออกเอง
  • รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน
 • ถูกเลิกจ้าง
  • รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 200 วัน

  ผู้ประกันตนมาตรา 39

 • ปรับลดอัตราส่งเงินสมทบ
  • จ่าย 86 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน
 • ตรวจหาโควิด
  • ฟรีหากเข้าเกณฑ์
 • รักษาพยาบาล
  • รักษาฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
 • เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยต้องหยุดงาน
  • 80 บาท/วัน

*ผู้ประกันตนที่หยุดทำงานชั่วคราว หรือไม่ได้ทำงานประจำ จะไม่สามารถรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมได้ แต่จะได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

  ผู้ประกันตนมาตรา 40

 • ปรับลดอัตราส่งเงินสมทบ (ไม่มีการปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเหมือนผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39)
  • ทางเลือกที่ 1 : จ่ายตามปกติ 70 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 2 : จ่ายตามปกติ 100 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 3 : จ่ายตามปกติ 300 บาท/เดือน
 • ตรวจหาโควิด
  • ใช้สิทธิ์บัตรทอง
 • รักษาพยาบาล
  • ใช้สิทธิ์บัตรทอง
 • เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยต้องหยุดงาน
  • 300 บาท/วัน กรณีนอนโรงพยาบาล
  • 200 บาท/วัน กรณีผู้ป่วยนอกที่แพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป

*ผู้ประกันตนที่หยุดทำงานชั่วคราว หรือไม่ได้ทำงานประจำ จะไม่สามารถรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมได้ แต่จะได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com