ครอบครัวเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก "เราไม่ทิ้งกัน-เยียวยาเกษตรกร"

ครอบครัวเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก "เราไม่ทิ้งกัน-เยียวยาเกษตรกร"

ครอบครัวเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก "เราไม่ทิ้งกัน-เยียวยาเกษตรกร"

โฆษกกระทรวงการคลัง เผยครอบครัวเกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับเงิน 2 ต่อ ทั้งมาตรการเราไม่ทิ้งกัน-เยียวยาเกษตรกร หากหัวหน้าครอบครัวได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปแล้ว คลังจะตัดสิทธิ์ให้ไปรับเงินเยียวยาเกษตรกรแทน ส่วนสมาชิกในครอบครัวที่เคยร่วมมาตรการเราไม่ทิ้งกันยื่นทบทวนสิทธิ์ได้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ว่าผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกร และเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยขอให้รับสิทธิ์เยียวยาผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกร

ส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและประกอบอาชีพอิสระด้วย สามารถรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้ หากเคยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเกษตรกร สามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วง “ยื่นทบทวนสิทธิ์”

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่