เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังพบคนยังไม่ให้ข้อมูลเพิ่มกว่า 1.1 ล้านคน ขอรับเงิน 5,000 บาท

เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังพบคนยังไม่ให้ข้อมูลเพิ่มกว่า 1.1 ล้านคน ขอรับเงิน 5,000 บาท

เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังพบคนยังไม่ให้ข้อมูลเพิ่มกว่า 1.1 ล้านคน ขอรับเงิน 5,000 บาท

โฆษกกระทรวงการคลัง เผยจำนวนผู้ที่ยังไม่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท อีก 1.1 ล้านคน แนะให้รีบส่งเพื่อที่จะได้ตรวจสอบและรับสิทธิ์ประโยชน์จากมาตรการอย่างรวดเร็ว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาใช้สิทธิ์เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทั้งการขอยกเลิกการลงทะเบียน, สละสิทธิ์, ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นทบทวนสิทธิ์ เป็นจำนวนมากโดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

  • จำนวนผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้วกว่า 9.4 แสนราย
  • จำนวนผู้ขอทบทวนสิทธิ์ 3.4 ล้านราย
  • จำนวนผู้ขอสละสิทธิ์ 1,675 ราย
  • จำนวนกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านราย
  • จำนวนผู้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 5.2 ล้านราย
  • จำนวนผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1.1 ล้านราย

โดยจำนวนผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้น กระทรวงการคลังขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็ว

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่