คลังจ่อเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรเข้าที่ประชุม ครม. พรุ่งนี้

คลังจ่อเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรเข้าที่ประชุม ครม. พรุ่งนี้

คลังจ่อเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรเข้าที่ประชุม ครม. พรุ่งนี้

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกร คาดพร้อมจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ในช่วงต้นเดือน พ.ค. 63

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระเพิ่มเติม เพื่อดูแลเป็นการต่อเนื่อง รวมทั้งการเสนอแผนกู้เงินตาม พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ในปี 63 เพื่อใช้เยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ โดยให้ ธ.ก.ส. ดูแลเกษตรกรรายย่อยให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง พร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูด้านภาคเกษตรกรในระยะต่อไป เพื่อเตรียมแผน การใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงินก้อน 4 แสนล้านบาท เพื่อให้สอดรับแผนการดูแลเศรษฐกิจฐานราก

สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกร เสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในวันพรุ่งนี้ จะยึดฐานข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะได้ขึ้นทะเบียนทุกปี และยังมีข้อมูลของ ธ.ก.ส. เพราะเป็นลูกค้าดูแลอยู่ โดยพร้อมจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในช่วงต้นเดือน พ.ค. 63 ส่วนจะได้เสนอจ่ายเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เหมือนกับอาชีพอิสระหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ครม. พิจารณา