คนผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิน 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกันรอบที่ 2 ในเดือน พ.ค. อีกเมื่อไหร่

คนผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิน 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกันรอบที่ 2 ในเดือน พ.ค. อีกเมื่อไหร่

คนผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิน 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกันรอบที่ 2 ในเดือน พ.ค. อีกเมื่อไหร่

กระทรวงการคลัง ระบุ คนที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกันเมื่อเดือน เม.ย. ไปแล้วจะได้รับเงินรอบที่ 2-3 ในช่วงวันเดียวกันของรอบเดือน เม.ย. หากตรงกับวันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคารจะโอนเงินเข้าในวันทำการถัดไป 

จากกรณีที่ผู้ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน ทยอยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบแรกเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63 ไปแล้วนั้น อาจเกิดคำถามกับกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์บางคนว่าในรอบที่ 2-3 ที่จะถึงนี้ จะได้รับการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีเมื่อไหร่?

เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ตอบคำถามถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุรายละเอียดดังนี้

คำถาม: เงินเยียวยา 5,000 บาท ในรอบที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2563 จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใด?

  • คำตอบ: ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะตรงกับรอบเดือนเมษายนที่ได้จ่ายไป เช่น ได้รับเงินวันที่ 8 เม.ย. ก็จะได้รับเงินในวันที่ 8 พ.ค. และ 8 มิ.ย. ตามลำดับ หากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารก็จะต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไป

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่