PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัด 6 มาตรการช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าเยียวยาโควิด-19

PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัด 6 มาตรการช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าเยียวยาโควิด-19
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ออก 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกักตัวอยู่ภายในบ้างพัก อีกทั้งทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ตามความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา สำหรับ 6 มาตรการดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. ลดค่าไฟฟ้า 3%

 • กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า: ทุกประเภท
 • กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

2. ขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

 • กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า: ธุรกิจโรงแรม กิจการให้เช่าอาศัย
 • กรอบเวลา: 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค. 63)

3. การคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

 • กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า: บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก
 • กรอบเวลา: ไม่มีกำหนดสิ้นสุด (เริ่ม 31 มี.ค. 63)

4. ผ่อนพักการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

 • กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า: กิจการขนาดกลาง-ใหญ่, โรงแรม, องค์กรไม่แสดงหาผลกำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร
 • กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

5. ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 90 หน่วย

 • กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า: บ้านอยู่อาศัย (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
 • กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

6. ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล

 • กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า: บ้านอยู่อาศัย (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
 • กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

pea