ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท ทางออนไลน์ผ่านมือถือ เลี่ยงโควิด-19

ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท ทางออนไลน์ผ่านมือถือ เลี่ยงโควิด-19

กู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 บาท ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับคนหลุดเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน และกลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คนหลุดเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน (หรือ 10 บาท) ไม่ต้องใช้หลักประกัน ส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้บาง Sanook Money จะพาไปดูกันเลย

 กู้เงิน ธ.ก.ส. สินเชื่อฉุกเฉิน

คุณสมบัติสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 • เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

วงเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 • สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

หลักประกันสินเชื่อฉุกเฉิน  ธ.ก.ส.

 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 • คงที่ 0.1% ต่อเดือน

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 

 • ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63
 • นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63

ระยะเวลาชำระสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 • ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
 • กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้
 • สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน ดังนี้
งวดชำระ งวดชำระ
รายเดือน (24 งวด) 429.17 บาท
ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท
ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ทำอย่างไร?

 • ลงทะเบียนผ่าน Line ID: @baacfamily หรือสแกนผ่าน QR Code

 กู้เงิน ธกส

 • ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family  เลือกเมนู "Covid-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส." กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด เริ่มวันพุธ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

 กู้เงิน ธกส

 • รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • สำเนาบัตรประชาชน
   (กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)

 กู้เงิน ธกส

 • จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63

 กู้เงิน ธกส

 • ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

 กู้เงิน ธกส

 • ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

กู้เงิน ธกส

กู้เงิน ธกส

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ได้ที่นี่