แบงก์ชาติเตรียมออกธนบัตร 20 บาทรุ่นใหม่ เริ่มใช้ เม.ย.นี้

แบงก์ชาติเตรียมออกธนบัตร 20 บาทรุ่นใหม่ เริ่มใช้ เม.ย.นี้
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพพร ประโมจนีย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. เตรียมออกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท

ในรูปแบบใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรชนิดราคา 20 บาทรุ่นเดิม ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อรองรับกับรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ที่คาดว่าจะส่งผลให้มีความต้องการใช้ธนบัตรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

โดยคาดว่าจะนำออกใช้ได้ในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่วางไว้ ส่วนระยะต่อไป ธปท.จะออกธนบัตรหมุนเวียนฉบับละ 500 และ 1,000 บาท ทดแทนรุ่นเดิมที่ใช้อยู่

ซึ่งจะพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ อายุกระดาษที่ใช้ได้นานกว่า รวมถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงมากกว่าในปัจจุบัน

"ขณะนี้ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท รุ่นใหม่ได้รับพระบรมราชานุญาตในการจัดพิมพ์ และลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะนำออกใช้ได้ในเดือนเม.ย. สำหรับเนื้อหาในธนบัตรชนิดราคา 20 บาทใหม่

ด้านหน้าจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทำคุณูปการให้แก่ประเทศชาติจนได้รับการเทิดเกียรติเป็น"มหาราช" ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบธนบัตรแบบ 16 ซึ่งจะเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์" นายนพพรกล่าว

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร ธปท. กล่าวว่า การออกธนบัตรฉบับใบละ 20 บาทนั้น เป็นไปตามแผนงานของธปท.อยู่แล้ว ที่ต้องการพิมพ์ธนบัตรรุ่นใหม่ขึ้นปีละ 1 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ผ่านมาได้พิมพ์ฉบับรุ่นใหม่ในราคา 100 บาท ส่วนในปีนี้เป็นรุ่น 20 บาท และในระยะต่อไปก็จะพิมพ์ธนบัตรรุ่นใหม่ในราคา 500 และ 1,000 บาทขึ้นมาเพื่อทดแทนรุ่นเดิม