ขัตติยา อินทรวิชัย นั่ง CEO แบงก์กสิกรไทย หลัง "บัณฑูร ล่ำซำ" ลาออก

ขัตติยา อินทรวิชัย นั่ง CEO แบงก์กสิกรไทย หลัง "บัณฑูร ล่ำซำ" ลาออก

ขัตติยา อินทรวิชัย นั่ง CEO แบงก์กสิกรไทย หลัง "บัณฑูร ล่ำซำ" ลาออก
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน เวลา 16.30 น. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 นายบัณฑูร ล่ำซำ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ (อิสระ) ให้ทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เว็บไซต์ Thebangkokinsight รายงานว่า คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ยังประกาศแต่งตั้ง น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่สมาชิกตระกูลล่ำซำ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป