ขัตติยา อินทรวิชัย นั่ง CEO แบงก์กสิกรไทย หลัง "บัณฑูร ล่ำซำ" ลาออก

ขัตติยา อินทรวิชัย นั่ง CEO แบงก์กสิกรไทย หลัง "บัณฑูร ล่ำซำ" ลาออก
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน เวลา 16.30 น. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 108 นายบัณฑูร ล่ำซำ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ (อิสระ) ให้ทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เว็บไซต์ Thebangkokinsight รายงานว่า คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ยังประกาศแต่งตั้ง น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่สมาชิกตระกูลล่ำซำ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป