ลดค่าไฟ 3% ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 3 เดือน ทันที!

ลดค่าไฟ 3% ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 3 เดือน ทันที!

ลดค่าไฟ 3% ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 3 เดือน ทันที!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ลดค่าไฟฟ้า 3% หลังที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ไฟเขียวเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชน และลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก ระบุ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ลดค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3% ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

โดยจะเร่งดำเนินการให้มีผลในการเรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่เดือนเม.ย.- มิ.ย. 63 รวมระยะเวลา 3 เดือน คาดว่าจะใช้เงินบริหารค่าไฟฟ้าราว 5,610 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการมาตรการดังกล่าว

"การลดค่าไฟฟ้าลงอีก 3% เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดค่าไฟฟ้าบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน และลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19" นายคมกฤช กล่าว

ส่วนมาตรการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ จากการประกาศใช้พระราชกำหนดเพื่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กกพ. ยังมีมติให้ผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7 ให้มีผลตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 63 รวม 3 เดือน ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวที่ปัจจุบันต้องเสียค่าความต้องการพลังงาน (Demand Charge) ซึ่งคิดจากค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำ จะเสียความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จริง

อย่างไรก็ตาม กกพ. ยังติดตามสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนที่มีผลกระทบกับค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง ทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต้องพิจารณาปัจจัยทั้งด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าตามภาวะเศรษฐกิจโลก ค่าซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สำนักงาน กกพ. ยังมีเงินบริหารไฟฟ้าเพียงพอที่จะดูแลค่าไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอดปี 2563