ออมสิน พักชำระหนี้ เงินต้น ดอกเบี้ย ทันทีถึง 3 เดือน

ออมสิน พักชำระหนี้ เงินต้น ดอกเบี้ย ทันทีถึง 3 เดือน

ออมสิน พักชำระหนี้ เงินต้น ดอกเบี้ย ทันทีถึง 3 เดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ออมสิน ออกมาตรการพักหนี้ 3 เดือน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ไม่ต้องแจ้งผลการเข้าร่วมหรือลงทะเบียน หากไม่เข้าร่วมแค่ชำระหนี้ตามปกติ 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติม ด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อบรรเทาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

  • ธนาคารออมสินให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และ สินเชื่อSMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน ช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ

ออมสินนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย