ผู้ประกันตนมาตรา 39 ยิ้ม! ครม. ไฟเขียวลดเก็บเงินสมทบจากพิษโควิด-19

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ยิ้ม! ครม. ไฟเขียวลดเก็บเงินสมทบจากพิษโควิด-19

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ยิ้ม! ครม. ไฟเขียวลดเก็บเงินสมทบจากพิษโควิด-19
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอทบทวนอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเอง ตามมาตรา 39 โดยลดจากอัตราเดือนละ 211 บาท เหลือ 86 บาท 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook