แจกเงินคนพิการเพิ่มรายละ 1,000 บาท-พักจ่ายหนี้ 1 ปี ฝ่าวิกฤตโควิด-19

แจกเงินคนพิการเพิ่มรายละ 1,000 บาท-พักจ่ายหนี้ 1 ปี ฝ่าวิกฤตโควิด-19
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ถึงมาตรการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประชุมจึงเห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือ ได้แก่

  1. การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ รายละ 1,000 บาท เพิ่มเติมจากเบี้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว โดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้เงินโอนตรงเข้าบัญชีในเมษายนนี้
  2. พักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากเมษายน มีจำนวนลูกหนี้ 1.34 แสนราย มูลหนี้ 3.8 พันล้านบาท
  3. เสนอ ครม. ให้ทบทวนมติในการเพิ่มเบี้ยผู้พิการ เป็น 1,000 บาท แก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทุกคนทั่วถึง 2 ล้านคน แม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  4. ให้อนุกรรมการฯปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนฯ ให้ผู้พิการกู้ได้ รายละไม่เกิน10,000บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ 1 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท