คลังย้ำ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ไม่ปิดร้านขายของจำเป็น พร้อมดูแลคนตกงานจากพิษโควิด-19

คลังย้ำ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"  ไม่ปิดร้านขายของจำเป็น พร้อมดูแลคนตกงานจากพิษโควิด-19

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเปลี่ยนศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นศูนย์ฉุกเฉินในเรื่องการแก้ปัญหาโควิด หรือ ศอฉ.โควิด เพื่อบูรณาการหน่วยงานราชการให้รวมศูนย์ไว้ที่เดียว ให้เกิดการสั่งการอย่างเป็นเอกภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ เพื่อยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่ 26 มี.ค.- 30 เม.ย. 63 ถึงแม้ว่ามาตรการจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะพยายามบังคับใช้เฉพาะมาตรการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด

s__23863302นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)

“ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และขอฝากไปยังผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนและขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยไม่เป็นธรรม ว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันที" 

นายชาญกฤช กล่าวถึงมาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งท่านอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน ได้แก่

  1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งออกจากงานหรือไม่ทำงานประจำแล้ว แต่ยังส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมอยู่
  2. ลูกจ้างชั่วคราว (ตามสถานประกอบการ สถานบริการ และอื่นๆ)
  3. ผู้มีอาชีพอิสระหรือผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบเองเข้ากองทุนประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม กรณีที่ต้องว่างงาน เนื่องจากกิจการปิดชั่วคราว จะได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีว่างงานในอัตรา 50% ของค่าจ้าง (แต่กำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) โดยกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน จะได้รับเงินในกรณีว่างงานไม่เกิน 180 วัน กรณีรัฐสั่งให้หยุดงาน จะได้รับเงินไม่เกิน 90 วัน

“เราจะสู้ไปด้วยกัน และเราจะชนะไปด้วยกัน” นายชาญกฤช กล่าวปิดท้าย