โควิด-19 ยังรุมเร้า คลังขอประชาชน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ตามมาตรการของรัฐ

โควิด-19 ยังรุมเร้า คลังขอประชาชน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ตามมาตรการของรัฐ

โควิด-19 ยังรุมเร้า คลังขอประชาชน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ตามมาตรการของรัฐ

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า อยากวิงวอนให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากไม่จำเป็น ควรงดเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงงดการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาด ขอแสดงความชื่นชมหลายหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งอนุญาตให้ทำงานที่บ้านและประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ รวมถึงเจ้าของโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา ที่เสนอให้ใช้พื้นที่ของโรงแรม เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยขนาด 500 เตียง และอีกแห่งจำนวน 183 ห้อง จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ รัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการจากวิกฤตโควิด-19 และจะมีการนำมาตรการชุด 2 มาใช้ในสถานการณ์และช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนต่อไป

232458นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)

นายชาญกฤช กล่าวด้วยว่า สำหรับการยกระดับคุมเข้มผู้เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 กรณีเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ที่ระบุว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะต้องซื้อประกันภัยที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทยอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 3 ล้านบาทต่อคน) และครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงจะต้องมีการกรอกข้อมูลว่ามาประเทศไทยพักอยู่ที่ไหน

ในส่วนที่เป็นคนไทยที่จะเข้ามาประเทศไทย จะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) และหนังสือรับรองจากสถานฑูตหรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นคนไทย และเข้ามาประเทศไทย พักอาศัยเป็นระยะเวลาเท่าไร

"ขอให้พี่น้องประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากรู้ว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงส่งมอบกำลังใจให้ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยตามสถานพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย" นายชาญกฤช กล่าว