คลังจัดยาแรงถอนพิษโควิด-19 ปลุกกระแส "ไทยเที่ยวไทย" ฟื้นเศรษฐกิจ

คลังจัดยาแรงถอนพิษโควิด-19 ปลุกกระแส "ไทยเที่ยวไทย" ฟื้นเศรษฐกิจ

คลังจัดยาแรงถอนพิษโควิด-19 ปลุกกระแส "ไทยเที่ยวไทย" ฟื้นเศรษฐกิจ

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่านายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เร่งออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งเรื่องมาตรการทางการเงินและภาษี ทั้งที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงทยอยออกมา โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

  • สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินที่ออกผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าไปยังจีน ให้พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ และขยายเวลาการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ส่วนลูกค้ารายที่ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี ให้สินเชื่อดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี กู้สำหรับ SMEs 10 ประเภท เลือกใช้ตามความต้องการของธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี
  • ธนาคารออมสินให้สินเชื่อเพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนคืนสูงสุด 5 ปี และปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม กู้ได้ทันทีภายใน 30 กันยายนนี้ พร้อมลดดอกเบี้ยสูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และขยายเวลาชำระหนี้ ยื่นคำขอได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ 12 เดือน สำหรับลูกค้า SMEs เดิม ในกลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นลูกค้า บสย. ที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์–31 กรกฎาคม 2563
  • ส่วนมาตรการช่วยเหลือด้านภาษี ให้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงเดือนมิถุนายน มาตรการภาษีสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สำหรับรายจ่ายในปี 2563

1297089นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)

“รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการทุกประเภท โดยได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมาตรการด้านการเงินและภาษีที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และมาตรการชิมช้อปใช้เฟสใหม่นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคส่วน พร้อมเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวเป็นยาแรงที่ช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) นั้นควรงดการเดินทางไปในต่างประเทศก่อน หากหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศก็จะมีความมั่นใจและปลอดภัย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการคุมเข้มป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ ให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่งคงด้านสุขภาพ (Health Security) อันดับที่ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก และเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงประเทศเดียวที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ด้านความพร้อมในการเตรียมตัวรับมือโรคระบาดดีที่สุดในโลก ดังนั้น ประชาชนสามารถเที่ยวไทยได้อย่างมั่นใจและสบายใจ พร้อมขอเชิญชวนให้จับจ่ายใช้สอยกันให้มาก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายชาญกฤช กล่าว