จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ซีอีโอเอ็กโก กรุ๊ป เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ

จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ซีอีโอเอ็กโก กรุ๊ป เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ

จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ซีอีโอเอ็กโก กรุ๊ป เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก้ กรุ๊ป ได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่อไป

100778