จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ซีอีโอเอ็กโก กรุ๊ป เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ

จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ซีอีโอเอ็กโก กรุ๊ป เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก้ กรุ๊ป ได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่อไป

100778