วาเลนไทน์ 2020 Gen ไหนเปย์เก่งสุด เห็นยอดเงินแล้วขนหน้าแข้งไม่ร่วง

วาเลนไทน์ 2020 Gen ไหนเปย์เก่งสุด เห็นยอดเงินแล้วขนหน้าแข้งไม่ร่วง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง วาเลนไทน์ ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 9 ก.พ. 63 ซึ่งมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 573 คน

จากการวิเคราะห์ผลสำรวจ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือ 51% ระบุ จะซื้อของขวัญ หรือ ใช้บริการออนไลน์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้

วาเลนไทน์ ปี 2563

กลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 • อันดับ 1 เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
 • อันดับ 2 ดอกไม้
 • อันดับ 3 เครื่องประดับ

บริการออนไลน์ 3 อันดับแรก ที่คู่รักระบุจะเลือกใช้มากสุด ได้แก่

 • รับ-ส่งสินค้า หรือพัสดุ
 • บริการสั่งอาหาร
 • จองที่พัก โรงแรม

นอกจากนี้ ETDA พบว่า ช่วงวันวาเลนไทน์นี้ คนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสดถึง 45%

วาเลนไทน์ 2563

โดยคนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม Generation ได้ดังนี้

วาเลนไทน์ 2020

 • อันดับที่ 1 Gen X (อายุ 39-54 ปี) มียอดการใช้จ่ายออนไลน์ เฉลี่ย 1,585 บาท
  • ประเภทสินค้าที่ซื้อให้คนรัก: เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
 • อันดับที่ 2 Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท
  • ประเภทสินค้าที่ซื้อให้คนรัก: ดอกไม้
 • อันดับที่ 3 Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท
  • ประเภทสินค้าที่ซื้อให้คนรัก: เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
 • อันดับที่ 4 Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท
  • ประเภทสินค้าที่ซื้อให้คนรัก: เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

สำหรับเพศที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ ได้แก่

วาเลนไทน์

 • เพศหญิง ใช้จ่ายผ่าน Online เพื่อวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท
 • เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท
 • เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท