วันหยุดไปรษณีย์ไทยประจำปี 2563 รู้ไว้จะได้ใช้บริการได้ถูกวัน

วันหยุดไปรษณีย์ไทยประจำปี 2563 รู้ไว้จะได้ใช้บริการได้ถูกวัน

วันหยุดไปรษณีย์ไทยประจำปี 2563 รู้ไว้จะได้ใช้บริการได้ถูกวัน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ไปรษณีย์ไทย ผู้ให้บริการบริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงวันหยุดประจำปี 2563 หลังหลายคนมีข้อสงสัยถึงการเปิดให้บริการในวันหยุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันหยุดไปรษณีย์ไทยประจำปี 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : ชดเชยวันมาฆบูชา

เดือนเมษายน

 • วันที่ 6 เมษายน : วันจักรี
 • วันที่ 13-15 เมษายน : วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

 • วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
 • วันที่ 6 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา
 • วันที่ 11 พฤษภาคม : วันพืชมงคล

เดือนมิถุนายน

 • วันที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม

 • วันที่ 5 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 6 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา
 • วันที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดือนสิงหาคม

 • วันที่ 12 สิงหาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

 • วันที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

 • วันที่ 5 ธันวาคม : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันที่ 7 ธันวาคม : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

thaipostวันหยุดประจำปี 2563 ไปรษณีย์ไทย