ครม. ไฟเขียว เพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตนจาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท

ครม. ไฟเขียว เพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตนจาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎหมายตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อปรับปรุงการกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ที่จะจ่ายให้กับสามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน จากเดิมกำหนดไว้ 40,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000 บาท ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษามีมติเห็นชอบด้วยแล้ว รวมทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นชอบในหลักการและให้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปได้